W branży informatycznej najczęściej zawierana jest umowa B2B posiadająca cechy umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Stronami tego rodzaju stosunku pracy są przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Przedmiotem zawieranej umowy jest świadczenie usług lub wykonanie dzieła.

Warto zaznaczyć, że w tego rodzaju stosunku pracy wykonawca decyduje o tym w jaki sposób zrealizuje zlecenie. Istotne jest, aby przestrzegał zapisów zawartych w umowie.

Czy w przypadku umowy B2B należy się urlop wypoczynkowy?

Skorzystanie z urlopu wypoczynkowego jest możliwe, gdy w umowie zostanie zawarty zapis o przerwie w wykonaniu zlecenia/dzieła (np. 14 dni płatnych wolnych).

Istotne jest ustalenie w umowie sposobu wynagrodzenia za czas dni wolnych.

Istnieje możliwość wyznaczenia zastępcy za czas urlopu – za zgodą zleceniodawcy. W tym przypadku ponosimy pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania zastępcy wobec drugiej strony umowy.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon