Akredytywa – forma rozliczeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych, która znalazła zastosowanie jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Mowa głównie o transakcjach z podwyższonym ryzykiem, a więc tych, gdzie kontrahent/Klient nie jest „pewny”.

Rozwiązanie to polega na wyodrębnieniu przez bank (na wniosek dłużnika), określonej sumy pieniędzy z jego środków na rzecz wierzyciela, aby móc pokryć należność do zapłaty. Dokument, w którym znajdą się wszelkie informacje odnośnie warunków dokonania tych rozliczeń, nazwany został listem kredytowym.

Nie każdy przedsiębiorca wie, że akredytywa wiążę się z wieloma korzyściami, a mianowicie chroni eksportera przed ewentualnym ryzykiem handlowym transakcji zabezpieczającej płatność za dostawę, a także importera, który nie dokona zapłaty do terminu ustalonego w akredytywie.

Akredytywę możemy podzielić ze względu na przyjęte kryteria:
a) ze względu na charakter zobowiązania banku importera:
– odwołalna
– nieodwołalna
– gotówkowa
– dyskontowa
– akceptacyjna
– gwarancyjna
b) ze względu na uprawnienia beneficjenta:
– przenośna
– nieprzenośna
c) ze względu na rolę banku beneficjenta:
– potwierdzona
– awizowana
– negocjacyjna
d) ze względu na kwestie techniczno-finansowe:
– pokryta z dołu
– pokryta z góry
– rembursowa
e) akredytywy specjalne:
– w formie listu kredytowego
– odnawialna
– zabezpieczająca
– zaliczkowa

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie tego czym jest i jak działa w Polsce tytułowa akredytywa, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który postara się precyzyjnie i jasno udzielić odpowiedzi na pytania.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon