Dla każdego przedsiębiorcy, którego działalność skupia się na innowacji słowo “patent” powinno być znajome, ale co to tak dokładnie oznacza?Patent jest to prawo do posługiwania się danym wynalazkiem. Przede wszystkim prawo to ma charakter wyłączny i trwa 20 lat od zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym. Jest wiele rodzajów patentu, np.:

  • patent krajowy- ochrona wynalazku na terenie danego kraju
  • patent europejski- ochrona wynalazku na terenie całej Europy, regulowana przez Europejskim Urzędem Patentowym
  • patent międzynarodowy- zgłaszający ubiegający się o patent w wielu krajach, przed pokazaniem zgłoszenia urzędom patentowym w tych krajach, musi zostać poddany procedurze międzynarodowej.

Patent ma charakter prawa majątkowego, może być przedmiotem obrotu oraz podlega dziedziczeniu. Zanim Urząd Patentowy przydzieli patent musi zostać uiszczona odpowiednia opłata za pierwszy okres ochrony. Prawo do uzyskania patentu przysługuje osobie, która stworzyła wynalazek, każdy jego współtwórca lub pracodawcy, jeżeli stworzenie wynalazku nastąpiło w wyniku zlecenia go. Aby procedura patentowa przebiegła pomyślnie musi być zgromadzona pełna dokumentacja oraz powinno być przeprowadzone badanie patentowe, które mają wskazać czy wcześniej nie wymyślono podobnej inicjatywy. Następnie można złożyć wniosek o przyznanie patentu.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon