IP Box’em nazywamy opodatkowanie dochodów, które są uzyskiwane ze sprzedaży towarów i usług uzyskiwanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.
Grupą podatników, która w prosty sposób może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% opodatkowania są informatycy. Ich osiągnięcia zawodowe automatycznie podlegają prawom autorskim, bez obowiązku dopełniania żadnych dodatkowych formalności.


Z IP box mogą skorzystać firmy działające w branży IP, które w ramach prowadzonej działalności tworzą lub rozwijają programy komputerowe podlegające ochronie praw autorskich oraz uzyskują dochód ze sprzedaży praw do programu lub należności licencyjnych. Dodatkowym warunkiem jaki musi zostać spełniony jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytwarzaniem, ulepszaniem i rozpowszechnianiem prawa własności intelektualnej.Zastosowanie niższej stawki wymaga zazwyczaj także stworzenia programu komputerowego spełniającego warunki uzyskania statusu “utworu” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Według systemu IP Box część dochodów może zostać objęta 5% opodatkowaniem wartość tę wylicza się za pomocą wskaźnika nexus.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon