Prowadzisz firmę, która jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Z racji tego, że obowiązek ten wiążę się z licznymi formalnościami oraz często zmieniającymi się przepisami prawa, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. W ramach przypomnienia nadmienimy tylko, że do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, a także spółki komandytowo-akcyjne. Prócz tego obowiązek ten ma każdy podmiot, który w poprzednim roku obrotowym przekroczył przychód w wartości 2 000 000 euro.

Nasza oferta obejmuje:
– prowadzenie ewidencji dokumentacji źródłowej w księgach rachunkowych,
– prowadzenie ewidencji źródłowej w celach podatkowych,
– sprawdzanie dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNiP,
– dekretację oraz księgowanie raportów kasowych oraz wyciągów bankowych,
– pomoc w rozliczeniu delegacji służbowych,
– naliczanie składek na podatek dochodowy,
– pomoc w utworzeniu planu kont oraz opracowaniu polityki rachunkowości,
– pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych, itp.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA BRANŻY IT!