Site Loader

Ogromny postęp technologiczny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu dziedzin. Jedną z nich jest księgowość, która dzięki postępowi może ciągle się rozwijać oraz usprawniać techniki księgowe. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z nowinek technologicznych w branży księgowej, ponieważ pozwala im to bezpieczniej prowadzić działalność na rynku.

Ustawa o rachunkowości umożliwia stosowanie nowych technik w zakresie księgowości. Przepisy wskazują ogólne zasady “prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera” – brak ograniczeń w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Każde przedsiębiorstwo powinno zadbać o dokumentację, która opisywać będzie przyjętą politykę rachunkowości. W przypadku prowadzenia księgowości online – należy posiadać zbiory dane tworzące księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych.

Warto wspomnieć, że internetowa księgowość pozwala na tworzenie kopii zbiorów danych oraz bezpieczne przechowywanie informacji.

Przykłady nowoczesnych rozwiązań księgowych:
– prowadzenie księgowości na odległość
– dostarczanie dokumentów zdalnie (np. za pomocą poczty elektronicznej)
– możliwość korzystania z panelu klienta
– możliwość wystawiania zaświadczeń, faktur, dokumentów online