Zgodnie z ustawą o podziale czasu pracy, pracownik może wykonywać pracę zdalną na polecenie pracodawcy, jeśli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanych czynności. W takim przypadku, pracownik musi otrzymać od pracodawcy instrukcje dotyczące sposobu wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy może mieć różne formy, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Może to być praca z domu, z kawiarni lub z innego miejsca pracy poza siedzibą pracodawcy. Ważne jest, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki z zachowaniem standardów jakościowych i terminowości.

Przeczytaj także: Polacy lgną w stronę IT!

W przypadku pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, pracownik jest nadal objęty ochroną prawną, taką jak ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz ochrona przed nadmiernym obciążeniem pracą. Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie narzędzia i środki techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

Ważne jest również, aby pracodawca i pracownik mieli jasno określone zasady dotyczące pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, takie jak godziny pracy, tryb kontaktu między pracownikami i pracodawcą oraz kwestie bezpieczeństwa pracy. Pracownik powinien również mieć dostęp do wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, które umożliwią mu skuteczne wykonywanie swoich obowiązków.

Podsumowując, praca zdalna na polecenie pracodawcy jest dopuszczalna, jeśli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanych czynności. W takim przypadku, pracownik musi otrzymać instrukcje od pracodawcy i mieć dostęp do odpowiednich narzędzi i środków technicznych. Ważne jest również, aby pracodawca i pracownik mieli jasno określone zasady dotyczące pracy zdalnej na polecenie pracodawcy oraz zabezpieczenia pracy.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon