Częstym zjawiskiem jest prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu czy domu.
Szczególnie popularne rozwiązanie jest to dla firm z branży IT, które do pracy nie potrzebują dużej przestrzeni.


Celem prowadzenia działalności w domu lub mieszkaniu jest brak ponoszenia kosztów wynajmu lokalu, a więc obniżone wydatki przedsiębiorstwa.

Decydując się na prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania wydatki związane z bieżącym użytkowaniem lokalu zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodu.

Jakie wydatki można wliczyć w koszty?

  1. Wydatki na czynsz– jeżeli do działalności wykorzystuje się tylko część mieszkania(domu) to należy obliczyć procentowy udział tej części w całości lokalu
  2. Rozliczanie mediów– koszty uzyskania przychodu mogą stanowić także wydatki na energię elektryczną, wodę ścieki, gaz, czy wywóz odpadów. Również w tym przypadku należy jednak wydzielić odpowiedni procent wydatków, które związane są tylko z działalnością i jego można wliczyć w wydatki firmy
  3. Wydatki na telefon i internet– w tym przypadku przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kosztów jedynie związanych z wykonywaniem połączeń służbowych oraz wykorzystywaniem internetu do celów służbowych
  4. Amortyzacja mieszkania lub jego części– jeżeli po spełnieniu odpowiednich wymogów przedsiębiorca włączy mieszkanie do środków trwałych, to odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon