Samozatrudnienie to po prostu forma zatrudnienia, którą wybiera coraz więcej osób niezadowolonych ze swojego dotychczasowego zatrudnienia. Jest równoznaczne z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

W świetle prawa samozatrudnienie polega na podjęciu działalności gospodarczej we własnym imieniu, a także na własny rachunek. Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna może rozpocząć działalność w formie samozatrudnienia z chwilą złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Samozatrudnienie dotyczy osób prowadzących działalność jednoosobową, która:
– ponosi ryzyko gospodarcze, które wiążę się z wykonywaniem zlecenia,
– nie wykonuje zadań na zlecenie innego podmiotu.

Różnice między etatem, a samozatrudnieniem dotyczą głównie kwestii finansowych. Pracując na etacie nie trzeba się przejmować rozliczeniami oraz księgowością. Samozatrudnienie zobowiązuje do samodzielnego prowadzenia księgowości, w tym opłacanie wszelkich składek na ubezpieczenie społeczne i odprowadzenie podatków. Istnieje oczywiście opcja na to, aby w działalności jednoosobowej zatrudnić księgową.

Kolejna różnica występuje w zakresie zatrudnienia. Otóż pracownik zatrudniony na etacie ma prawa, które zapewnia mu Kodeks Pracy (np. okres ochronny dla kobiet w ciąży oraz osób zbliżających się do osób przed wiekiem emerytalnym). Z kolei osoba, która jest samozatrudniona nie jest pracownikiem, a przedsiębiorcą, który nie podlega pod rygor wynikający z Kodeksu Pracy.

Jakie korzyści wiążą się z samozatrudnieniem?
– Lepsze zarobki, o czym decyduje sam przedsiębiorca określając ceny za zlecenia.
– Swoboda działania, co oznacza, że osoba samozatrudniona sama decyduje kiedy, gdzie i jak długo będzie pracowała.
– Wybór zleceniobiorców, co oznacza, że przedsiębiorca sam może decydować z kim chce współpracować.
– Realizacja własnych pomysłów, co wiążę się z tym, że prowadzenie własnej działalności daje możliwość realizacji swoich pomysłów na prowadzenie firmy.
– Korzyści podatkowe, co jest spowodowane możliwością odliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia podatku VAT, jak również możliwość skorzystania niższych stawek podatkowych.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon