Faktury kosztowe w branży IT

Branża IT ze względu na swoją pracochłonność nie posiada aktywów, które kwalifikują się jako koszty…