Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi podstawowy akt prawny normujący zasady…