IP BOX w IT – koszty pośrednie

Prowadząc działalność przedsiębiorcy zawsze ponoszą jakieś koszty. Koszty dzielimy na dwa typu: bezpośrednie lub pośrednie.…