Księgowanie oprogramowania

Na początku warto zaznaczyć, że wartości niematerialne i prawne zaliczane są do aktywów trwałych, można…