PIT-28, czyli mowa o rozliczeniu podatkowym ryczałtu

Często sprawy podatkowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz konieczność wywiązywania się z biurokracji umożliwiającej prowadzenie…