Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera

Jedną z dostępnych opcji wywiązywania z obowiązku ewidencji księgowej w ramach pełnej księgowości jest prowadzenie…