PKD dla firmy informatycznej

PKD stanowi umownie przyjęty usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych. Osoba rejestrująca działalność ma obowiązek…