Ochrona danych osobowych w firmie IT

RODO jest unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, którego celem jest ochrona osób fizycznych w…