Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Główną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczona odpowiedzialność właścicieli. Załóżmy, że prowadząc swoją działalność,…