Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów to jedna z form księgowości uproszczonej, która ma na…