Prowadzenie Listy Płac

Lista płac stanowi dokument księgowy, który potwierdza naliczenie wynagrodzeń dla pracowników. Tego rodzaju dowód zawiera…