Lista płac stanowi dokument księgowy, który potwierdza naliczenie wynagrodzeń dla pracowników. Tego rodzaju dowód zawiera informacje na temat wszystkich obowiązujących składek płaconych przez pracodawcę oraz pracownika.

LP nie jest obowiązkowym dokumentem księgowym wymaganym przez prawo. Warto jednak zaznaczyć, że większość pracodawców decyduje się na sporządzanie tego dowodu księgowego.
W małych przedsiębiorstwach istnieje możliwość prowadzenia Karty Przychodu.

Dokument stanowi podstawę rozchodu kasowego.

Obowiązkowe elementy Listy Płac:
– nazwę pracodawcy,
– numery stron,
– oznaczenie lub nazwę listy płac,
– miesiąc, którego dotyczy,
– datę sporządzenia,
– podpisy osoby sporządzającej i akceptującej.

Istnieje możliwość korzystania z elektronicznej formy Listy Płac. Ważne jest, aby była możliwość odtworzenia jej na papierze.

Pracodawcy mają obowiązek zachowania zasady poufności wynagrodzeń.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon