Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla osób, które prowadzą biznes i mieszczą się w określonym prawnie limicie przychodów.

Kto może skorzystać z uproszczonej ewidencji księgowej?
– osoby fizyczne
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne osób fizycznych
– spółki partnerskie
– spółdzielnie socjalne
których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Limit powinien zostać przeliczony po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Formy księgowości uproszczonej:
– Karta Podatkowa
– Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– KPiR

Ten rodzaj księgowości jest chętnie wybierany, ponieważ stanowi mało kosztowną formę ewidencji. Nie zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat przepisów prawnych oraz pozwala monitorować zdarzenia gospodarcze występujące w przedsiębiorstwie.

Warto jednak wspomnieć o tym, że księgowość uproszczona nie dostarcza szczegółowych i precyzyjnych danych na temat prowadzonej firmy.

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon