JPK został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa.
Celem wprowadzenia JPK jest ułatwienie przekazywania danych poprzez usługę elektroniczną. Usprawni to znacznie funkcjonowanie organów podatkowych oraz przeprowadzanie kontroli.
Wprowadzenie JPK sprawia, że urzędnicy mają łatwiejszy dostęp do uporządkowanych danych umożliwiających ustalenie ewentualnych nieprawidłowości. JPK minimalizuje oszustwa na tle podatkowym.

W skład JPK wchodzą następujące pliki:

  • JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych
  • JPK_MAG – z danymi z magazynów
  • JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
  • JPK_FA – z danymi o fakturach VAT
  • JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon