Jednolity Plik Kontrolny

JPK został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa.