Obliczanie kosztów w branży IT

Zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu…