Odmowa udzielenia urlopu w firmie IT

Urlop wypoczynkowy przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przepisy prawne określają ilość…