Urlop wypoczynkowy przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przepisy prawne określają ilość dni urlopowych płatnych w ciągu jednego roku, które przysługują pracownikom.

Ilość dni uzależniona jest od stażu pracy:
– 20 dni płatnego urlopu – w przypadku stażu niższego niż 10 lat
– 26 dni płatnego urlopu – w przypadku, gdy staż jest wyższy niż 10 lat

Do stażu należy wliczyć również okres edukacji (od szkoły średniej, zawodowej aż do studiów wyższych). Skorzystanie z urlopu wypoczynkowego powinno być poprzedzone złożeniem wniosku do pracodawcy. Umożliwia to odpowiednie zaplanowanie pracy, aby nie doszło do sytuacji, że nagle nie ma kto pracować w firmie.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?
Taka sytuacja przewidywana jest wyłącznie w ściśle określonych przepisami okolicznościach. Odmowa udzielenia urlopu musi zostać odpowiednio uzasadniona przez pracodawcę. Przykładem sytuacji uprawniającej do odmowy urlopu jest konieczność zachowania ciągłości pracy w zakładzie.

Kolejną przyczyną odmowy jest zbyt późne złożenie wniosku urlopowego.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon