Pakiet medyczny a koszty programisty

Programista w koszty firmowe może zakwalifikować wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia…