Site Loader

W praktyce biznesowej przedmiotem umowy wsparcia typu Service Level Agreement jest świadczenie usług, których celem jest zapewnienie ciągłości istotnych procesów biznesowych. Procesy te najczęściej są realizowane poprzez infrastrukturę informatyczną, w której skład wchodzą aplikacje oraz urządzenia. 

Usługi wynikające z podpisanej umowy SLA to między innymi:

  • zapewnienie możliwości zgłaszania incydentów poprzez system rejestracji zgłoszeń,
  • gwarancja dostępności specjalistów gotowych i będących w stanie rozwiązać zgłoszone incydenty w określonym czasie,
  • zapewnienie dostępności telefonicznej, wsparcia technicznego dla aplikacji, udzielenie konsultacji z zakresu eksploatacji systemu,
  • monitorowanie systemu – mierzenie dostępności i wydajności, umożliwia wykrywanie spadków wydajności zanim odczuje to użytkownik.

Parametry umowy Service Level Agreement zwykle określają wymagane czasy realizacji, czasy rozwiązania incydentów oraz wysokość kar umownych za niedotrzymanie tych parametrów.