W praktyce biznesowej przedmiotem umowy wsparcia typu Service Level Agreement jest świadczenie usług, których celem jest zapewnienie ciągłości istotnych procesów biznesowych. Procesy te najczęściej są realizowane poprzez infrastrukturę informatyczną, w której skład wchodzą aplikacje oraz urządzenia. 

Usługi wynikające z podpisanej umowy SLA to między innymi:

  • zapewnienie możliwości zgłaszania incydentów poprzez system rejestracji zgłoszeń,
  • gwarancja dostępności specjalistów gotowych i będących w stanie rozwiązać zgłoszone incydenty w określonym czasie,
  • zapewnienie dostępności telefonicznej, wsparcia technicznego dla aplikacji, udzielenie konsultacji z zakresu eksploatacji systemu,
  • monitorowanie systemu – mierzenie dostępności i wydajności, umożliwia wykrywanie spadków wydajności zanim odczuje to użytkownik.

Parametry umowy Service Level Agreement zwykle określają wymagane czasy realizacji, czasy rozwiązania incydentów oraz wysokość kar umownych za niedotrzymanie tych parametrów. 

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon