Prowadząc działalność przedsiębiorcy zawsze ponoszą jakieś koszty. Koszty dzielimy na dwa typu: bezpośrednie lub pośrednie. Takie koszty wstępują również w usługach informatycznych oraz podczas korzystania z ulgi IP BOX. Jak dokonać rozliczenia kosztów?

Wśród kosztów bezpośrednich wyróżniamy koszty np. zakup towarów, materiałów, maszyn oraz wynagrodzenia pracowników produkcyjnych. Do kosztów pośrednich możemy zaliczyć np. koszt wynajmu, mediów, utrzymania biura, reklamy, paliwa., usług księgowych.

Ulga IP BOX

Koszty pośrednie występują zawsze i pomniejszają przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Są one niezbędne do realizacji działalności związanej z np. tworzeniem programów komputerowych. Pominięcie kosztów pośrednich w odliczeniu od przychodu kwalifikowanego IP skutkuje poniesieniem straty z działalności innej niż IP ( staną się one kosztami pozostałej działalności gospodarczej). Dochodem z kwalifikowanego IP jest różnica między przychodem osiągniętym z kwalifikowanego IP a kosztami jego uzyskania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – wszystkie informacje zamieszczone zostały na stronie głównej.

 

 

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon