Osoby zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie pełnej muszą prowadzić ewidencję w księgach rachunkowych. Ich niewłaściwe wypełnienie może przedsiębiorcy przysporzyć wiele problemów prawnych.

W jaki sposób bezpiecznie prowadzić księgi rachunkowe?
– na bieżąco;
– rzetelnie;
– bezbłędnie
– z możliwością sprawdzenia zapisów księgowych.

Księgi rachunkowe powinny umożliwić sprawdzenie poprawności danych, sald oraz działań procedur obliczeniowych.

Prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe pozwalają zidentyfikować dowody księgowe, zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie, zachowane są wszystkie standardy rachunkowości.

Księgowość prowadzona w formie ksiąg rachunkowych powinna dawać dostęp do uzyskania informacji w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy.

Sankcję dla niestosujących się do przepisów prawnych
Kara grzywny do 240 stawek dziennych, zaś w przypadku mniejszej wagi podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon