Od jakiegoś czasu bardzo duży nacisk kładzie się na kwestię przechowywania księgi podatkowej oraz wszelkich dokumentów, które się z nią wiążą. Bardzo często dostajemy zapytania o przechowywanie faktur w formie papierowej, ale w wersji elektronicznej.

Obowiązek związany z przechowywaniem ksiąg podatkowych oraz powiązanych z nimi dokumentów, obowiązuje do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także przez 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym minął termin płatności danego podatku.

Przepisy obowiązującego prawa narzucają przechowywanie dokumentów w oryginalnej postaci w porządku chronologicznym w podziale na okresy sprawozdawcze w taki sposób, aby z łatwością można było odszukać poszczególne dokumenty.

Istnieje możliwość przeniesienia dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych pod warunkiem, że zostaną one zachowane w trwałej oraz niezmienionej postaci. W zupełności warunek ten jest spełniony przez skan danej faktury. By móc przechowywać dokumenty w takiej postaci, konieczne jest dysponowanie odpowiednim urządzeniem, dającym możliwość ich wydruku.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon