Audyt informatyczny ma odpowiadać zamawiającej go firmie na pytanie: Jakie działanie w sferze IT podjąć? Jakie systemy wdrożyć, aby w maksymalnie szerokim zakresie wesprzeć działalność biznesową?

Zadaniem audytorów jest przede wszystkim dogłębne rozpoznanie procesów biznesowych zachodzących w firmie i zaproponowanie ich optymalizacji. W zależności od potrzeb audyt może zostać wykonany na różnych etapach informatyzacji przedsiębiorstwa: audyt przedwdrożeniowy, audyt w trakcie tworzenia aplikacji, audyt powdrożeniowy.

W ramach audytu prowadzona jest także często analiza GRC, która pozwala zweryfikować zgodność rozwiązań stosowanych w danej firmie z zasadami ładu korporacyjnego, procedurami zarządzania ryzykiem i regulacjami prawnymi. Dzięki realizacji usługi audytu i doradztwa firma planująca wykorzystanie systemów IT ma szansę osiągnąć wymierne korzyści:

  • usprawnienie swojej codziennej pracy (otrzymuje przecież konkretne wskazówki, jak usprawnić działalność),
  • uzyskanie lepszych efektów z prawidłowo wybranych rozwiązań informatycznych,
  • racjonalniejsze gospodarowanie budżetem na informatyzację.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon