Mała księgowość jest formą, z której skorzystać mogą podmioty, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro.

Uproszczona ewidencja przeznaczona jest dla mniejszych przedsiębiorców, którzy nie muszą prowadzić zapisu skomplikowanych operacji. Podatnik skorzystać może z rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, książki przychód i rozchodów lub karty podatkowej.

Do zalet alternatywnej wersji dla księgowości pełnej wyróżnić można m.in. mniejsze koszta związane ze sporządzaniem deklaracji i formularzy na podstawie uproszczonej formy księgowości oraz tańsza forma prowadzenia, która dodatkowo oparta może być o programy księgowe. Przedsiębiorca, który korzysta z uproszczonej wersji ewidencji posiada także stały wgląd w koszty i wydatki działalności, co jest dużą korzyścią, ponieważ każdy właściciel firmy chce kontrolować swoje finansowe i majątek działalności gospodarczej.

W porównaniu do księgowości pełnej ta forma nie wymaga od osób, które ją prowadzą stosowania skomplikowanych metod, a co za tym idzie zatrudniania księgowej. W takich przypadkach skorzystać można z oferty biura rachunkowego lub stosować rozliczenia w oparciu o programy komputerowe lub aplikacje, które służą do zapisu operacji gospodarczych.

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon