Site Loader

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca z niej korzystający nie jest zobowiązany do prowadzenia firmowej księgowości, a jego podatek jest stosunkowo niski.

Wysokość podatku zależy od charakteru wykonywanej działalności, ilości zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców gminy, w której działalność jest wykonywana. Kwota podatku ustalana jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Karta podatkowa jest opłacalna dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają niewielką ilość pracowników.

Kwota podatku nie zależy od osiąganych przychodów, co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców osiągających duże zyski. Niestety w przypadku, gdy przedsiębiorstwo popadnie w problemy finansowe i wykaże stratę przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany do uregulowania podatku.

Podatek w ramach karty podatkowej należy uiszczać do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień, w którym podatek za dany miesiąc musi być uregulowany do 28 grudnia.