Kto może skorzystać z „Mały ZUS Plus”? Do kiedy można dokonać rejestracji? Jakie dokumenty należy złożyć?

Mały ZUS Plus to ulga stworzona dla małych przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności indywidualnie ustalają wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość stawki uzależniona jest od dochodów uzyskanych w roku poprzednim.

Warto zaznaczyć, że ulga Mały ZUS Plus nie ma wpływu na wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej.

Skorzystanie z powyższej ulgi jest możliwe po spełnieniu poniższych warunków:
1. W 2021 roku nie została przekroczona wysokość przychodu 120.000 zł (w przypadku działalności prowadzonej przez cały rok, jeżeli firma była prowadzona przez określoną część w roku należy proporcjonalnie pomniejszyć wysokość limitu);
2. W 2021 roku nie został przekroczony dochód 86.461,02 zł (warunki takie same jak w pkt.1);
3. Działalność w 2021 roku była prowadzona przez co najmniej 60 dni;
4. MZ+ można wykorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności;
5. Przedsiębiorca skorzystał już wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnego ZUS-u”;
6. Przedsiębiorca nie podlega innym ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności;
7. Nie była prowadzona w 2021 roku działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, nie byłeś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, albo jednoosobowej spółki z o.o.;
8. Nie była prowadzona w 2021 roku publiczna bądź niepubliczna szkoła lub inna forma wychowania przedszkolnego, placówek lub ich zespołów;

W celu rejestracji do MZ+ należy wypełnić zgłoszenie z kodem  tytułu ubezpieczenia 05 90 lub 05 92 oraz złożyć deklarację ZUS DRA za 01-2022, dołączając do niej DRA cz. II.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon