Podatki dzielą się na dwie grupy – pośrednie i bezpośrednie. Pierwsza grupa wpłat obciąża dobra i zyski, jakie posiada jednostka – do nich należy m.in. PIT, CIT i podatki lokalne. W drugiej grupie opodatkowana jest czynność gospodarcza, a jednostka płaci świadczenia pośrednio – w związku z uczestniczeniem w czynnościach rynkowych, czyli podatek od towarów i usług.
Podatnicy, którzy opłacają PIT obejmuje skala podatkowa o stawce 18% i 32%.

Rozliczenie podatku od osób fizycznych może odbywać się kilkoma metodami. Możliwe jest rozliczenie samodzielnie albo z małżonkiem. Przedsiębiorca musi przygotować i złożyć roczną deklarację podatkową. Po odjęciu przychodów kosztów ich uzyskania otrzymuje się tzw. dochód – czyli podstawę opodatkowania. Następnie otrzymaną kwotę podstawia się do skali podatkowej i oblicza się należny fiskusowi obowiązek finansowy. Podczas wyliczania należnej kwoty, właścicielowi przysługują dwa rodzaje ulg – odliczane od dochodu i od podatku.
Formularz złożyć można zarówno tradycyjnie w urzędzie, lub elektronicznie przez specjalną aplikację.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon