Polski Nowy Ład od nowego roku wprowadza spore zmiany w kwestiach podatkowych. Od stycznia zostanie wprowadzona nowa ulga tzw. “ulga na powrót”, z której skorzystać będą mogli również programiści.

Ulga ta przeznaczona jest dla osób, które min. 3 lata mieszkały i pracowały za granicą a teraz wracają do Polski i zmieniają swoją rezydencję podatkową.

Programiści pracujący za granicą, a planujący powrót do Polski będą mogli skorzystać z obniżenia podatku PIT od uzyskiwanych dochodów i obniżenia składek ZUS.  Po powrocie do kraju programista musi wybrać tzw. “rok bazowy” czyli rok powrotu lub rok następny w zależności, który będzie korzystniejszy (ten termin będzie podstawą do obliczeń ulg). Przez 4 lata programista będzie mógł płacić niższe podatki i składki ZUS jeśli przez ten czas będzie uzyskiwał dochód z określonych źródeł  np. działalności gospodarczej posiadając status Polskiego rezydenta.

Wysokość ulg będzie zależeć od kwoty podatku należnego za rok bazowy. W pierwszym roku będzie mógł odliczyć 50% podatku należnego za rok bazowy, a w następnych latach  50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok ulgi.

Programista podlegający ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez min. 6 miesięcy, który złoży odpowiedni wniosek do ZUS zapłaci składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 50% , a jego składkę na ubezpieczenie chorobowe będzie finansował w całości budżet państwa.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon