Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, musi zdawać sobie sprawę z tego, iż spoczywa na niej obowiązek sporządzenia rocznego remanentu, którego celem jest wewnętrzna kontrola realnej wartości stanu magazynowego firmy. Następnie dane uzyskane w ten sposób zestawia się z dokumentami, które potwierdzają ich ilość.

Zgodnie z przepisami prawa, remanent musi zostać sporządzony w sposób staranny oraz trwały, a także zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. W remanencie znaleźć powinny się informacje takie, jak:
– datę sporządzania danego spisu,
– nazwę firmy, bądź nazwisko właściciela,
– numerację pozycji,
– nazwy towarów oraz elementów objętych spisem,
– cenę jednostkową w PLN (złote i grosze),
– przyjęte jednostki miary,
– ilość potwierdzona w czasie inwentaryzacji,
– wartość wynikająca z iloczynu ilości towaru oraz ceny jednostkowej,
– sumę wartości,
– numerację arkuszy,
– klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”
– podpisy osób, które sporządzały oraz uczestniczyły w inwentaryzacji,
– podpis właściciela firmy.

Jeśli spis z natury został sporządzony na dzień 31 grudnia, suma uzyskana w remanencie powinna zostać wpisana do KPiR na koniec roku podatkowego jako ostatnia pozycja w mijającym roku oraz pierwsza pozycja w nowym.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon