W 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca wymóg trwałego przechowywania sprawozdań na mniej restrykcyjny obowiązek przechowywania ich w firmie przez przynajmniej 5 lat. Inne rodzaje papierów, które muszą być przechowywane przez co najmniej pół dekady to:

  • dokumenty związane z inwentaryzacjami,
  • księgi rachunkowe,
  • dokumenty zawierające dowody księgowe na temat kredytów, pożyczek, środków trwałych w budowie, a także umów handlowych i roszczeń dochodowych w postępowaniu cywilnym bądź objętych postępowaniem podatkowym oraz karnym, 
  • pozostałe dowody księgowe i dokumenty,
  • informacje dotyczące sposobu, w jakim prowadzona jest rachunkowość,
  • karty wynagrodzeń pracowników.

Najmniejsze wymagania dotyczące minimalnego czasu przechowywania danych na papierze obowiązują w przypadku informacji związanych z reklamacjami bądź rękojmia. Taką dokumentację można zniszczyć już po roku przechowywania. 

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon