W cieniu ogromnego popytu na informatyków i programistów, rynek pracy znacznie poszerzył swoje zapotrzebowanie na księgowych. Rachunkowość i finanse to domena każdej działalności.

W zależności od tego jaką formę księgowości wybiera się dla firmy informatycznej, wszystkie dokumenty należy przez odpowiedni czas i w odpowiedni sposób przechowywać.

Księgi rachunkowe mogą mieć formę zbiorów utrwalonych na nośnikach danych i tak jest najczęściej, jeśli chodzi o księgowość branży IT.

Przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów księgowych trwa do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego.

Przechowywanie dokumentów dotyczy:

  • rejestrów VAT
  • dowodów księgowych takich, jak: faktury, dowody wewnętrzne, korygujące faktury, noty księgowe i korygujące
  • ewidencji środków trwałych
  • ewidencji wyposażenia
  • ewidencji przebiegu pojazdów
  • dokumentów inwentaryzacyjnych (spis z natury)

Z Ordynacji Podatkowej wynika, że zobowiązania podatkowe, należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Dzięki ujednoliceniu terminu przedawnienia, termin przechowywania dokumentów firmowych pokrywa się z zeznaniami podatkowymi.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon