Branża IT ze względu na swoją pracochłonność nie posiada aktywów, które kwalifikują się jako koszty w przypadku innych branż. Zdarzają się więc problemy z ustaleniem czy dany wydatek potencjalnie kwalifikuje się jako koszt i czy warto jest ubiegać się o fakturę VAT lub paragon, jako dowód dokonania zakupu.

Opcja dołączenia wydatków do kosztów firmy jest jednym z ważniejszych aspektów dotyczących prowadzenia działalności. Dzięki temu, przedsiębiorca obniża podatek dochodowy, który musi płacić.

Według przepisów, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła. W przypadku branży IT, czasami ciężko sprecyzować co można ująć w kosztach uzyskania przychodu.

9 wydatków, które można ująć w kosztach, działając w branży informatycznej:

  1. Wydatki na samochód
  2. Wynajęcie biura
  3. Wyposażenie biura
  4. Czasopisma i książki specjalistyczne
  5. Sprzęt elektroniczny
  6. Zakup oprogramowania
  7. Szkolenia i kursy
  8. Usługi online
  9. Wynagrodzenie współpracownika

Istnieje możliwość, by koszty ujmować w poniesionych wydatkach jeszcze przed założeniem firmy, natomiast zakupy te, koniecznie muszą spełniać określone warunki.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Call Now ButtonTelefon