Komputer należy do grupy urządzeń, które najczęściej wykorzystuje się w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wydatki na ich zakup stanowią koszty uzyskania przychodów podatników. Mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio (przez odpisy amortyzacyjne).

Odpisy amortyzacyjne umożliwiają uwzględnienie wartości początkowej komputerów otrzymanych nieodpłatnie oraz wprowadzonych do działalności z prywatnego majątku przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy zakup komputera przyczynia się do powstania przychodu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, podatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy komputer zostanie zaliczony do środków trwałych podatnika – wydatki na zakup środków trwałych nie mogą być kosztem uzyskania przychodów bezpośrednio. Przedsiębiorca może zaliczyć je do kosztów w formie odpisów amortyzacyjnych.

W sytuacji otrzymania komputerów w sposób nieodpłatny powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon