Na początku warto zaznaczyć, że wartości niematerialne i prawne zaliczane są do aktywów trwałych, można je księgować po spełnieniu dwóch warunków:

– możliwość dokonania wiarygodnej wyceny
– gwarancja czerpania z nich korzyści majątkowych.

Oprogramowanie wprowadza się do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość początkową stanowi cena nabytej wartości, czyli cena zakupu danego elementu aktywów ( kwota przysługująca sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a powiększona o wszystkie pozostałe koszty związane z zakupem i przygotowaniem zakupionego elementu do użytkowania).

Wyceny dokonuje się według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpowiednie księgowanie oprogramowania z pewnością pozwala uniknąć błędów związanych z ewidencją księgową. Warto już w początkowych etapach prowadzenia firmy IT skorzystać z usług doświadczonych specjalistów biura rachunkowego.

Odpowiednia klasyfikacja oprogramowania zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów oraz zaległości księgowych.

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon