Często sprawy podatkowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz konieczność wywiązywania się z biurokracji umożliwiającej prowadzenie firmy zniechęca wiele osób do otworzenia własnej formy. Konieczność sporządzania deklaracji podatkowych oraz wniosków wymaga posiadania chociażby podstawowej wiedzy z zakresu obowiązującego prawa.

Jednym z obowiązków podatników jest konieczność dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego. Warto zaznaczyć, że forma rozliczenia się z urzędem skarbowym uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu opodatkowania.

Istotnym formularzem jest deklaracja PIT-28, którą omówimy w dzisiejszym artykule.

Najczęściej spotykaną sytuacją jest powierzenie spraw księgowych oraz podatkowych specjalistom biura rachunkowego, którzy odpowiadają za właściwe wywiązywanie się z obowiązków.
PIT-28 jest deklaracją składaną przez osoby fizyczne oraz spółki cywilne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatek ryczałtowy jest jedną z czterech form, które przy prowadzeniu działalności może wybrać przedsiębiorca (pozostałe to KPiR oraz podatek liniowy).

PIT-28 składany jest przez przedsiębiorcę, który korzysta z opodatkowania ryczałtem albo uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług informatycznych wynosi 8,5%

Stawka ryczałtu o wartości 12% zastosowana jest w przypadku czynności:
– związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
– związanych z oprogramowaniem
– objętych grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego”
– związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania
– w zakresie instalowania oprogramowania
– związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

Post Author: Specjalista księgowy IT

Witamy na naszym blogu!
Oferujemy szereg usług dla branży informatycznej - od założenia firmy do prowadzenie księgowości i wielu usług dodatkowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Telefon