Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi podstawowy akt prawny normujący zasady rachunkowości,  sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce.

Przepisy ustawy obowiązują od stycznia 1995 roku.

W ustawie możemy znaleźć szereg delegacji umożliwiających wydanie przepisów wykonawczych, uwzględniających specyfikę działalności poszczególnych jednostek.

Warto zwrócić uwagę na to, że Ustawa o Rachunkowości była wielokrotnie nowelizowana w celu dostosowania polskiego prawa bilansowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości to m.in.:

  • wzbogacenie definicji
  • uproszczenie zasad dotyczących inwentaryzacji
  • zmiana wzorów sprawozdań
  • dostosowanie zasad rachunkowości do wymogów ery komputerowej.

Post Author: admin

Call Now ButtonTelefon